Sứ mệnh – Tầm nhìn – Triết lý giáo dục

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển (CTDC) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trung tâm được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 1483/QĐ-BKHĐT ngày 30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức lại Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế – Kế hoạch và Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện chính sách thành Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển trực thuộc Học viện Chính sách và Phát triển và Quyết định số 1489/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển trực thuộc Học viện Chính sách và Phát triển.

Trung tâm thực hiện chức năng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; Bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành (Kế hoạch và Đầu tư) bắt buộc hàng năm. Bên cạnh đó, Trung tâm tổ chức các chương trình bồi dưỡng theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

   1.1. Tên gọi

– Tên tiếng Việt: Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển

– Tên tiếng Anh: Center for Training and Development Consulting

– Tên viết tắt: CTDC

1.2. Mã số thuế: 0103230118-002 ngày cấp 25/9/2023 cơ quan cấp: Cục thuế TP Hà Nội.

1.3. Tài khoản ngân hàng: 8690007755 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Vạn Phúc Hà Nội

1.4. Mã số đơn vị Ngân sách điện tử: 1132791

1.5. Con dấu: Trung tâm là đơn vị tự chủ, có con dấu và tài khoản riêng, đã được Bộ Công an cấp dấu ướt theo quy định

2. GIÁ TRỊ CỐT LÕI:  

“Trí tuệ – Minh bạch – Hội nhập  Phát triển – Phụng sự”

      3. SỨ MẠNG

– Sứ mạng của Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển là bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành kế hoạch, đầu tư; đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên của Học viện Chính sách và Phát triển và bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội nhằm bổ sung, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng và nâng cao năng lực công tác, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

4. TẦM NHÌN

Đến năm 2030, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp tự chủ hoàn toàn, trực thuộc Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trung tâm là đơn vị đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn đạt chuẩn chất lượng, uy tín tại Việt Nam; là đối tác uy tín và tin cậy của các cơ quan, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo ở trong nước và quốc tế.

5. CAM KẾT

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển cam kết luôn cố gắng nỗ lực với tinh thần “Chuyên nghiệp – Hiệu quả – Tin cậy – Hợp tác – Phát triển” và quyết tâm cao nhất để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao và cung cấp cho xã hội những sản phẩm dịch vụ có chất lượng tốt với chi phí phù hợp, góp phần và sự phát triển của Học viện Chính sách và Phát triển và sự phát triển chung của đất nước theo đúng phương trâm của Trung tâm là “ Trí tuệ – Minh bạch – Hội nhập – Phát triển – Phụng sự”.

(Tập thể đội ngũ cán bộ và nhân viên Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *