Chiến lược phát triển của Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển

Đến năm 2030, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp tự chủ hoàn toàn, trực thuộc Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trung tâm là đơn vị đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn đạt chuẩn chất lượng, uy tín tại Việt Nam; là đối tác uy tín và tin cậy của các cơ quan, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo ở trong nước và quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *