CHƯƠNG TRÌNH KHUNG KHÓA HỌC ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Chuyên đề 1: Giới thiệu tổng quát về hệ thống đấu thầu qua mạng

 • Hướng dẫn thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về việc cung cấp đăng tải thông tin đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia.
 • Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới về đấu thầu qua mạng
 • Giới thiệu trang chủ Hệ thống đấu thầu qua mạng
 • Chức năng của bên mời thầu
 • Công nghệ bảo mật
 • Các phân hệ chức năng của Hệ thống đấu thầu qua mạng

Chuyên đề 2: Đăng ký người dùng bên mời thầu, bên nhà thầu. đăng thông báo mời thầu và cho phép tải hồ sơ mời thầu

 • Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • rình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề 3: Quy trinh chọn nhà thầu

 • Đăng ký người dùng đối với Bên mời thầu
 • Đăng tải thông báo mời thầu
 • Cho phép đăng tải Hồ sơ mời thầu

Chuyên đề 4: Quy trình

 • Quy trình tải Hồ sơ mời thầu, nộp Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu
 • Mở thầu qua mạng của Bên mời thầu
 • Tra cứu kết quả mờ thầu dành cho Nhà thầu

Chuyên đề 5: Hỏi đáp – Thảo luận

 • Giảng viên hướng dẫn về các HSMT đã qua sử dụng để rút ra các bài học, nêu ví dụ minh họa về sửa lỗi, hiểu chỉnh sai lệch, đánh giá…Học viên trao đổi thảo luận, giải đáp tháo gỡ vướng mắc, xử lý tình huống liên quan trong công tác đấu thầu tại các đơn vị.
 • Phần học lý thuyết 20%, học thực hành trên máy tính 80% thời lượng khóa học
 • Hướng dẫn cầm tay chỉ việc cho từng học viên tới khi thành thào ngay trên lớp. Thực hành đấu thầu trực tiếp trên mạng hệ thống đấu thầu quốc gia
 • Hướng dẫn đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư lên mạng hệ thống đấu thầu quốc gia
 • Hướng dẫn đăng ký chứng thư số, nhận và sử dụng chứng thư số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *