Lịch công tác tuần từ ngày 03/6 đến hết ngày 09/6/2024

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT  TRIỂN
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN 
LỊCH TUẦN CÔNG TÁC
  (Từ ngày 03/6/2024  đến 09/6/2024)      
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
   Thứ Hai (ngày 03/6/2024)
9h00 Họp giao ban mở rộng tháng 6   Lãnh đạo Trung tâm  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
 Thứ Ba (ngày 04/6/2024)
8h00 Lành đạo Trung tâm họp với Ban Hành chính – Tổng hợp Lãnh đạo Trung tâm và toàn thể thành viên Ban Hành chính – Tổng hợp  PGĐ phụ trách. Đỗ Kiến Vọng phòng họp tầng 8 nhà Hiệu bộ
10h30  Lãnh đạo Trung tâm họp với Ban Quản lý bồi dưỡng và Tư vấn Lãnh đạo Trung tâm và toàn thể thành viên Ban Quản lý Bồi dưỡng và Tư vấn PGĐ phụ trách. Đỗ Kiến Vọng phòng họp tầng 8 nhà Hiệu bộ
Thứ tư (ngày 5/6/2024)
 
Thứ năm (ngày 6/6/2024)
8h30 Sinh hoạt định kỳ Toàn thể đảng viên Trung tâm BT Chi bộ 3 Nguyễn Thị Hạnh Vân phòng họp tầng 7 nhà Hiệu bộ
Thứ sáu (ngày 7/6/2024)
Thứ Bảy (ngày 08/6/2024)
Chủ nhật (ngày 9/6/2024) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *