Lịch tuần công tác từ ngày 08/7/2024  đến 14/7/2024)    

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT  TRIỂN
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN 
LỊCH TUẦN CÔNG TÁC
  (Từ ngày 08/7/2024  đến 14/7/2024)      
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
   Thứ Hai (ngày 08/7/2024)
 Thứ Ba (ngày 09/7/2024)
8h00 Khai Giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và tương đương Lãnh đạo vụ Tổ chức, Lãnh đạo Hoc viện, Lãnh đạo Trung tâm và chuyên viên Phạm Quang Trung, Nguyễn Thị Hoài Ông Ngô Văn Giang         Viện Quản lý Kinh tế Trung ương           68 Phan Đình Phùng
Thứ tư (ngày 10/7/2024)
                                 
Thứ năm (ngày 11/7/2024)
Thứ sáu (ngày 12/7/2024)
Thứ Bảy (ngày 13/7/2024)
 
Chủ nhật (ngày 14/7/2024) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *