Lịch tuần công tác từ ngày 13/5/2024 đến 17/5/2024

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT  TRIỂN
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN 
LỊCH TUẦN CÔNG TÁC
  (Từ ngày 13/5/2024  đến 17/5/2024)      
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
                              Thứ Hai (ngày 13/5/2024)
                              Thứ Ba (ngày 14/5/2024)
8h00 Khai giảng Lớp Lãnh đạo, quàn lý cấp Phòng Đ/c Phạm Quang Trung PGĐ Ngô Văn Giang Trực tuyến
8h30 Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm đối với nhân sự bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Học viện (Hội nghị cán bộ chủ chốt) Trưởng, Phó Trung tâm  Lãnh đạo Học viện Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
10h00 Làm việc với Công ty Kế toán thuế Minh Đức về hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn hỗ trợ nghiệp vụ Kế toán.                      PGĐ Hồng Liên                          Các đ/c Quang Trung, Thu Hà, Thanh Phượng            PGĐ phụ trách            Đỗ Kiến Vọng Phòng họp tầng 8,
nhà Hiệu bộ
                                     Thứ tư (ngày15/5/2024)
8h00  Phối hợp với UBND quận 7 tổ chức lớp Đấu thầu chuyên sâu từ 15/5-17/5. Đ/c Hà Đức Huy Thành Phố Hồ Chí Minh
                                          Thứ năm (ngày 16/5/2024)
                                        Thứ sáu  (ngày 17/5/2024)
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *