Lịch tuần công tác từ ngày 20/5/2024  đến 26/5/2024

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT  TRIỂN
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN 
LỊCH TUẦN CÔNG TÁC
  (Từ ngày 20/5/2024  đến 26/5/2024)      
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
   Thứ Hai (ngày 20/5/2024)
 Thứ Ba (ngày 21/5/2024)
Thứ tư (ngày 22/5/2024)
 
Thứ năm (ngày 23/5/2024)
14h00 Sinh hoạt định kỳ Toàn thế Đảng viên Trung tâm BT chi bộ 3 Nguyễn Thị Hạnh Vân. phòng họp tầng 7
Thứ sáu (ngày 24/5/2024)
Thứ bảy  (ngày 25/5/2024)
8h30 Khai giảng lớp đấu thầu qua mạng Nguyễn Đức Hà Ban GĐ Trung tâm Trực tuyến  
8h30 Khai giảng lớp bồi dưỡng Phổ biến Luật đấu thầu số 22/2023/QH15-CP Hà Đức Huy Ban GĐ Trung tâm Trực tuyến  
Chủ nhật (ngày 26/5/2024)
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *