Lịch tuần công tác từ ngày 22/4/2024  đến 26/4/2024)    

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT  TRIỂN
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN 
LỊCH TUẦN CÔNG TÁC
  (Từ ngày 22/4/2024  đến 26/4/2024)      
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 22/4/2024)
9h00 Trung tâm về công tác tháng 4 và xây dựng Kế hoạch công tác tháng 5. Toàn thể cán bộ Trung tâm    Phó giám đốc phụ trách     Đỗ Kiến Vọng Phòng 813 tầng 8 nhà Hiệu bộ
Thứ Ba (ngày 23/4/2024)
8h00 Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên TS. Đỗ Kiến Vọng PGĐ Nguyễn Thế Vinh Hội trường 129 Nhà hiệu bộ 
14h00 Sinh hoạt định kỳ Chi bộ 3 Toàn thể đảng viên Trung tâm Bí thư CB3
Đ/c Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 7 nhà Hiệu bộ
14h30 Hội nghị tổng kế NCKH của Khoa Kinh tế TS. Đỗ Kiến Vọng PGĐ Nguyễn Thế Vinh Hội trường 150 Nhà hiệu bộ 
18h30 Khai giảng Lớp bồi dưỡng phổ biến Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP CV Nguyễn Đức Hà Phó giám đốc phụ trách 

 Đỗ Kiến Vọng

Phòng 813 tâng 8 nhà Hiệu bộ
Thứ Tư (ngày 24/4/2024)
14h00 Họp về kế hoạch bồi dưỡng nội bộ năm 2024 tại Học viện Kiến Vọng, Hồng Liên, Thu Hà, Quang Trung Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
    Thứ Năm (ngày 25/4/2024) 
Cả ngày Tham gia thi đấu giải thể thao MPI năm 2024 Các công đoàn viên được cử tham gia  Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Trung tâm Thể thao 10/10 (buổi sáng) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (buổi chiều)
   Thứ Sáu (ngày 26/4/2024)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *