Lịch tuần công tác từ ngày 24/6/2024  đến 30/6/2024)      

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT  TRIỂN
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN 
LỊCH TUẦN CÔNG TÁC
  (Từ ngày 24/6/2024  đến 30/6/2024)      
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
   Thứ Hai (ngày 24/6/2024)
 Thứ Ba (ngày 25/6/2024)
8h00 Khai giảng lớp Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư              Đ/c Nguyễn Bình Nguyên             Lãnh đạo Công đoàn Bộ                        Hội trường 6B Hoàng Diệu
Thứ tư (ngày 26/6/2024)
                                 
Thứ năm (ngày 27/6/2024)
8h00 Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về  đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu Đ/c Nguyễn Bình Nguyên                  Phó Giám đốc phụ trách                   Đỗ Kiến Vọng Trực tuyến
Thứ sáu (ngày 28/6/2024)
Thứ Bảy (ngày 29/6/2024)
Chủ nhật (ngày 30/6/2024) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *