Lịch tuần công tác từ ngày 27/5/2024  đến 31/5/2024)     

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT  TRIỂN
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN 
LỊCH TUẦN CÔNG TÁC
  (Từ ngày 27/5/2024  đến /5/2024)      
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
   Thứ Hai (ngày 27/5/2024)
13h30 Làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ            PGĐ phụ trách. Đỗ Kiến Vọng              PGĐ. Trần Thị Hồng Liên 6B, Hoàng Diệu
 Thứ Ba (ngày 28/5/2024)
9h00 Tổng kết công tác tháng 5 và xây dựng Kế hoạch công tác tháng 6 năm 2024 Toàn thể cán bộ Trung tâm Giám đốc phụ trách. Đỗ Kiến Vọng phòng 813 nhà Hiệu bộ
Thứ tư (ngày 29/5/2024)
 
Thứ năm (ngày 30/5/2024)
Thứ sáu (ngày 31/5/2024)
Thứ Bảy (ngày 01/6/2024)
Chủ nhật (ngày 02/6/2024) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *