Lịch tuần công tác từ ngày 29/4 đến 05/5/2024

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT  TRIỂN
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN 
LỊCH TUẦN CÔNG TÁC
  (Từ ngày 29/4/2024  đến 05/5/2024)      
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 29/4/2024): Nghỉ lễ
Thứ Ba (ngày 30/4/2024): Nghỉ lễ
Thứ Tư (ngày 01/5/2024): Nghỉ lễ
    Thứ Năm (ngày 02/5/2024) 
9h00 Họp giao ban mở rộng tháng 5 Lãnh đạo Trung tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 6,
nhà Hiệu bộ
   Thứ Sáu (ngày 03/5/2024)
9h30  Giảng bài TS.Đỗ Kiến Vọng Phòng học C507
Thứ bảy (ngày 04/5/2024)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *