ĐĂNG KÝ KHÓA BỒI DƯỠNG PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN, CẬP NHẬT LUẬT ĐẤU THẦU MỚI 2023

Nội dung chương trình Bồi dưỡng:

Chuyên đề 1: Các quy định mới của Luật Đấu thầu số 22/2023

 • Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Luật Đấu thầu
 • Về giải thích từ ngữ (thay đổi định nghĩa về chủ đầu tư…)
 • Về tư cách hợp lệ đối với nhà thầu là hộ kinh doanh cá thể
 • Về phạm vi áp dụng hình thức chỉ định thầu
 • Về điều kiện áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, bảo đảm trong cạnh tranh
 • Về quy định đối với hồ sơ mời thầu, giá gói thầu, phương pháp, tiêu chí đánh giá
 • Về loại hợp đồng và phạm vi áp dụng từng loại hợp đồng, đảm bảo dự thầu, đảm bảo thực hiện hợp đồng
 • Về điều kiện năng lực của cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu
 • Về việc bổ sung hình thức đàm phán giá
 • Về việc bổ sung thêm một số Điều về cung cấp thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế
 • Về lựa chọn nhà đầu tư
 • Quy định về đấu thầu qua mạng. Cập nhật thông tin yêu cầu trên Hệ thống EGP
  Lộ trình cụ thể áp dụng đấu thầu qua mạng…

Chuyên đề 2: Phân tích những nội dung vướng mắc trong Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được giải quyết ở Luật Đấu thầu sửa đổi 2023

Chuyên đề 3: Xử lý tình huống chuyển tiếp trong trường hợp gói thầu được triển khai ở cả Luật 43/2013/QH13 và Luật Đấu thầu sửa đổi 2023

Chuyên đề 4: Trách nhiệm của các bên trong lựa chọn nhà thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu sửa đổi 2023

 • Trách nhiệm của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu
 • Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu
 • Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề 5: Những sai phạm thường gặp trong công tác lựa chọn nhà thầu và phòng ngừa rủi ro

Chuyên đề 6: Trao đổi, thảo luận, tháo gỡ vướng mắc, giải quyết tình huống của học viên trong công tác đấu thầu tại đơn vị.

Đăng ký ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *