TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 03 LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ ĐẤU THẦU TRONG THÁNG 3 NĂM 2024

       Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quý 1 năm 2024, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển xây dựng Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng Phổ biến, cập nhật những điểm mới của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản liên quan.

       Lớp bồi dưỡng hướng dẫn, phổ biến, cập nhật những điểm mới của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP được khai giảng với sự tham dự của  học viên là Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhu cầu học về công tác quản lý đấu thầu.

 

       Lớp bồi dưỡng được diễn ra trong 2 ngày từ ngày 29/03/2024 đến ngày 30/03/2024 với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Ông Cao Thành Trung – Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm hỗ trợ đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Giảng viên lớp 01)

(Bà Hoàng Thị Bình – Cán bộ phòng Chính sách đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu – Giảng viên lớp 02)

 

Ông Đỗ Kiến Vọng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển; Trưởng bộ môn Đấu thầu và quản lý dự án, Khoa Kinh Tế, Học viện Chính sách và Phát triển – Giảng viên lớp 03

       Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển luôn cố gắng, nỗ lực với tinh thần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, Lớp bồi dưỡng hướng dẫn, phổ biến những nội dung, quy định mới được bổ sung, sửa đổi tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được Trung tâm tổ chức giúp cho các học viên sau khi kết thúc khóa học sẽ nắm vững được điểm được sửa đổi và đổi mới của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 để phục vụ trong công tác đấu thầu tại cơ quan, đơn vị khi Luật trên có hiệu lực vào ngày 01/01/2024.

       Tại Lớp bồi dưỡng, học viên được giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển phổ biến toàn bộ những điều bổ sung và sửa đổi trong Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Ngoài ra, thông qua 2 ngày lớp học diễn ra các học viên được trao đổi và giải đáp tất cả những khó khăn, khúc mắc trong công tác đấu thầu tại đơn vị. Kết thúc khóa đào tạo BTC cam kết sẽ hỗ trợ và giải đáp cho toàn thể các học viên những khó khăn trong tương lai về công tác đấu thầu.

Nguồn: Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Phát triển

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *